صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: آب و هوا


حضرت علی (ع) در کتاب روضات الجنات آب و هوای قهستان را خشک بیان فرموده اند:
لم تغلب علیها رطوبته کرطوبه طبرستان و لم یستول علیها یبوسته کیبوسته قهستان ولم یکتنفها بروده کبروده خوارزم و ترکستان ولم یعتوره حراره کحراره عمان الی مکران.
(اصفهان نه بدان رطوبت است که طبرستان است و نه بدان خشکی است که قهستان را و نه بدان سردی است که خوارزم و ترکستان را و نه بدان گرمی است که عمان تا ولایت مکران راست)
ابن حوقول در قرن چهارم (هـ ق) قاین را یکی از نواحی سردسیری می داند.
شهر قاین در استان خراسان جنوبی و در عرض جغرافیایی 33 درجه 43 دقیقه و طول جغرافیایی 59 درجه 11 دقیقه قرار گرفته است. ارتفاع این شهر از سطح دریا 1440 متر می باشد. آب و هوای قاین به شدت تاثیرپذیر از ارتفاعات رشته کوههایی است که در مجاور این شهر کشیده شده است. شرایط قرارگیری شهر قاین طوری است که در اوایل تغییر فصل سرد به عهوان سردترین نقطه ایران اعلام می گردد. به طور کلی تابستانی طولانی و زمستانی سرد از خصوصیات این منطقه می باشد.
تابش خورشید نسبتا زیاد و در بسیاری از روزهای سال هوا صاف و آفتابی است. مقدار تاش خورشید به طور متوسط 180 کیلو کالری در هر سانتیمتر مربع در سال است (9 کیلو کالری بر سانتیمتر مربع در ماه دسامبر، 25 کیلوکالری بر سانتیمتر مربع در ماه ژوئن)
در روش کوپن این منطقه جزو مناطق سردسیر محسوب می گردد. تابش آفتاب در تابستان این منطقه زاید و در زمستان بسیار کم است از این رو زمستانها سرد و سخت می باشد. مقدار بارندگی در تابستان به صفر می رسد . فصل بارندگی در قاین از ابان ماه آغاز و تا خرداد ادامه پیدا می یابد.نزولات جوی زمستان در ارتفاعات اکثرا به صورت برف می باشد.دروه فصلی بارندگی قاین دارای حداکثری در زمستان با 59 درصد بارندگی سالانه می باشد. متوسط بارش سالیانه قاینات 180 میلی متر بوده و پربارانترین شهرستان استان می باشد. تغییرات درجه حرارت چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ مکانی در قاین زیاد است. سردترین و گرمترین ماه سال به ترتیب بهمن و مرداد می باشددامنه تغییرات متوسط درجه حرارت ماهانه در طول سال 5/23 درجه سانتیگراد است. حداکثر و حداقل مطلق به ترتیب 41 و 28/ درجه سانتیگراد بوده است. حداکثر متوسط رطوبت نسبی در ماه (بهمن ماه) با 65 درصد و حداقل آن در ماه ژوئن (تیرماه) 35 درصد است.
ایستگاه هواشناسی قاین بطور متوسط در طول دوره آماری خود دارای 95 روز یخبندان میباشد که بیشترین روزهای یخبندان مربوط به ماه ژانویه (دی) است. عبور از آستانه حرارتی صفر درجه سانتیگراد بطور متوسط از اواخر اسنفد آغاز می وشد و عملا شروع گرما در این ناحیه دیرتر از دیگر مناطق خراسان جنوبی بوده و شروع سرما نیز در منطقه قاین زودتر اتفاق می افتد.
باد غالب این منطقه شرقی می باشد. باد غربی 3 ماه و باد شمال شرقی یک ماه از سال را به خود اختصاص داده اند. آرامترین ماه از نظر وزش باشد ماههای آذر و دی می باشد. باد درجه دوم این منطقه باد غربی می باشد که در ماههای دی، بهمن، اردیبهشت مهر و آذر می وزد حداکثر سرعت باد غربی 19 متر بر ثانیه اندازه گیری شده است مجموع ساعات آفتابی محاسبه شده 3342 ساعت در سال که دارای حداکثری در ماه جولای معادل 5/363 می باشد تغییرات زاویه تابش خورشید در روز اول دی ماه و اول تیرماه با توجه به موقعیت قاین بترتیب 33 و 80 درجه خواهد بود که برای یک دیوار جنوبی با ارتفاع 3 متر معادل 06/1 و 24/9 متر عرض سایه آن خواهد بود. بنابراین در ظهر اولی دیماه زاویه موقعیت خورشید 33 درجه و عرض سایه دیوار 3 متری برابر 24/9 متر است. در ظهر اول تیرماه این زاویه برابر 80 درجه و عرض سایه دیوار جنوبی با ارتفاع 3 متر معادل 06/1 متر است. مقایسه شرایط منطقه با محدوده آسایش از نظر حرارتی در روز ماههای آبان تا اسفند ماه و در شب از اواخر شهریور تا اردیبهشت سال بعد سردتعیین شده است.
وضعیت حرارتی منحصرا در روز و در ماههای فروردین و اردیبهشت در محدوده آسایش قرار گرفته است و بطور واقعی منحصرا شرایط در این دو ماه مناسب است. بطور کلی مطالعه انجام شده نشان می دهد که در تمامی ماههای سال برای تامین گرمایش و سرما بایستی امکاناتی را در ساختمان طراحی نمود بررسی شرایط حرارتی دو ساعت به دو ساعت قاین نشان داد که خط حرارتی 4- درجه سانتیگراد از پائیز و در ساعات صبح آغاز می گردد. افت حرارت در صبح ها و بعداز ظهرها از فصل گرم به سرد به مراتب بیشتر از فصل سرد به گرم است که این مطلب به علت موقعیت مکانی خاص قاین است که میان ارتفاعات قرار گرفته است و ماههای تیر تاشهریور از ساعت 11 الی 16 ساختمانهای احداثی نیاز به یک دستگاه خنک کننده دارد.

 

لينكهاي جغرافیای طبیعی

 

 

| تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
Copyright © 2007