صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: پوشش گياهي


در قاینات 230687 هکتار آن جنگل، 107943 هکتار آن مرتع، 82625 هکتار عاری از پوشش گیاهی می باشد. پوشش گیاهی شهرستان قاینات را می توان در سه دسته تقسیم بندی نمود:
پوشش گیاهی بیابانی: این نوع پوشش گیاهی یک سوم وسعت شهرستان قاینات را دربرمی گیرد شامل گیاهانی است که توان مقاومت در برابر خشکی هوا و جنس نامساعد خاک را دارند. مجموعه گیاهان شور و نمکزاروشنهای روان مهمترین گیاهانیان تیپ را تشکیل می دهند. عمدا نواحی شرق و جنوب غربی شهرستان از این تیپ را تشکیل می دهند. عمدتا نواحی شرق و جنوب غربی شهرستان از این تیپ می باشند. دیم زارها و حواشی دقها که بسیار فقیرند گیاهان مقاوم به شوری همچون گز شوروشوره، خارشتر خلرگه، اسپند رویش می یابند.
پوشش گیاهی نیمه بیابانی و کوهپایه ای این تیپ در شمال قاین بخش نیم بلوک را در برمی یگرد. عمر ان کوتاه بوده زیرا با افزاش سریع درجه حرارت زمینها پیش از رسیدن تابستان رطوبت خود را از دست می دهند. از گیاهان خوش خوراک دامی سیه دانه، گل خیارک، سینه کفتر، سوسن، بروموس و فیچ و تاغ عمده ترین پوشش گیاهی این قسمت را تشکیل می دهند.
پوشش گیاهی کوهستانی مناطق کوهستانی پوش گیاهی آن از نوع استپی درمنه و گون ودر نقاط مرتفع تر از نوع بادام وحشی و بنه می باشد. در هر حال امروزه مراتع به لحاظ کمی و کیفی در حال عقب نشینی و تخریب می باشد و گیاهان خوش خوراک به نوع خشن تبدیل می شوند.
آنچه مسلم به نظر می رسد قرن نمودن، بذرپاشی، تثبیت شنهای روان، رعایت ظرفیتهای مراتع، بهبود شیوه های جرایی، و کاشت گیاهان مناسب مرتعی است. چون زمان رشد گیاهان نابود می شود باید آگاهی لازم به عشایر و دامداران داده شود تا خود حافظان مراتع باشند. از آنجایی که دامداران داشتن دام بیشتر را نشانه منزلت اجتماعی خویش می دانند این طرز تفکر باعث افزایش روز افزون دام می شود. کوچ عشایر زابل، زاهدان، بیرجند و خواف به منطقه زیر کوه یا گذراز محل نیر باعث نابودی مراتع می گردد فرسایش خاک توسط با دوسیلاب، حضور افاغنه درگذشته، حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق، توسعه اراضی زیرکشت و شخم زدن زمین باعث تخریب مراتع گردیده است.

 

لينكهاي جغرافیای طبیعی

 

 

| تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
Copyright © 2007