صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: چهره طبيعي قاين


شناخت چهره ناهمواریهای منطقه برای تمامی مسئولین و برنامه ریزان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.در توپوگرافی این شهرستان دو چهره کوهستانی و اراضی هموار دیده می شود. ارتفاعات دو رشته کوه شرق و شمال غرب را در برگرفته و سرزمینهای هموار به اشکال دشت، بیابان و دق دیده می شوند.
از کل وسعت قاینات 998562 هکتار آن را دشتها و 784638 هکتار را عوارض طبیعی در بر گرفته است.
در این شهرستان 237200 هکتار بیابان و 160000 هکتار شنزارها و 40000 هکتار کویر است.

 

 

لينكهاي جغرافیای طبیعی

 

 

| تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
Copyright © 2007