صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: محيط زيست


حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی می گردد از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.
حفاظت از محیط زیست در جامعه ما که د معرض خطر نابودی قرار گرفته وظیفه انسانی تک تک ماست که از هر راه ممکن جلوی آلودگی بیشتر هوا را که ضروری ترین ناز موجودات زنده است بگیریم.
انسان خویشاوند طبیعت است شکافتن دانه و شکفتن غنچه ها جوشش جویباران و رویش گیاهان نوازش حیات بخش نسیم، کوچ پرندگان مهاجر، جلوه های زیبائی از تحول در طبیعت است که انسان را به تدبر و تفکر و اعجاب وا می دارد. در نگاه آبی آسمان و بر دامن مهربان زمین، اسراری نهفته است که روح کنجکاو و جستجوگر انسان به تامل فرا می خواند. غنچه و گل زیباترین نقش طبیعت و آسمانی ترین هدیه زمین به انسان است اگر گل نبود شاید کمتر می شد فضای زیبائی را درک و حس کرد جلوه دشت، و قار کوهستان، نزول باران، صرافت آفتاب و  امروزه که مظاهر زندگی صنعتی و تمدن بی روح، همچون مرضی مزمن در کالبد خسته انسان معاصر ریشه دوانده است و عرصه های رشد و بالندگی را بر جسم و روح آدمی تنگ نموده گشت وگذار بر دامن مهربان طبیعت و بهره مندی از زبائی های سرشار شیرین ترین آرزوی انسان شهرنشین در عصر ماشین و صنعت است.
متاسفانه سالیانه میلیاردها کیلوگرم زباله به دریا ریخته می شود و هر سال 6 میلیون هکتار از اراضی مرتعی به زمینهای لم یزرع تبدیل می شود.
کارشناسان دوستدار طبیعت گزارش می دهند که 1088 گونه از گونه زیستی از موجودات زنده جهان در شرف نابودی است. هر هکتار جنگل سالانه 5/2 تن اکسیژن تولید می کند ولی سود جویان سالیانه 400 هزار هکتار جنگل را تخریب می نمایند. رها شدن میلیون تن گاز CO2 در اثر مصرف بی رویه سوختهای فسیلی هوای کره زمین با پدیده گلخانه ای روبرو است که تهدید دی برای بقای بشر به شمار می رود.

 

لينكهاي جغرافیای طبیعی

 

 

| تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
Copyright © 2007