صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: منابع آب زیر زمینی


منابع آبی شهرستان شامل 16 رودخانه، 832 رشته قنات ، 381 چشمه ، 362 چاه عمیق و 300 حلقه چاه نیمه عمیق سالانه 560450059 متر مکعب آب استحصال شده از توانمندیهای کشاورزی می باشد.

 • مهم ترین قناتهای شهر قاین:

 • قنات فرخ آباد:
  این قنات با 3500 متر طول ، ما در چاه آن 70 متر عمق داشته و از 2 کیلومتری روستای اکبریه سرچشمه می گیرد . مدار گردش آن 8 شبانه روز و هر شبانه روز 96 سهم می باشد. کل قنات 768 سهم بوده که 5/143 سهم آن وقف است.
  آب این قنات درابتدای مظهرش به سه قسمت تقسیم شده نهر اولی اراضی فخرآباد را مشروب می نماید. پس از طی مسیر دوباره سهم هاجر آباد مجزا شده و باقیمانده که سهم فیروز آباد است بدان محل می رسد. چنین به نظر می آید که مالکین اولیه فرخ ، هاجر و فیروزه بده اند. امروز بهمان روال گذشته تقسیم آب انجام نمی شود . در مسیر فرخ آباد قبلا تعدادی آسیاب آبی دایر بود. اما امروز تماما غیرفعال می باشد. این قنات قیب 50 هکتار اراضی زیر کشت داشته ولی متاسفانه به علت حفر چاه های عمیق در حال خشکیدن است.
  سندی تاریخی از قنات خرخ آباد در جمادی الثانی 985 تاریخی هجری چنین نوشته شده قبل از این تاریخ به 1500 سال قنات فرخ آباد بلده قائن جاری شده و 8000 سرای آبادان در بلده مذکور بوده و چهار طاحونه بر آب قنات مذکور دایر بوده و هست ، که مدار سرا های مذکور بر طواحین مذکور بوده است .

  قنات جعفرآباد :
  مدار گردش آن چهارده شبانه روز و هر شبانه روز 12 دانگ و هر دانگ 13 فنجان و هر فنجان 9 دقیقه و 2 ثانیه است . که کل سهام آن 2184 مورد بوده که 5/486 سهم ، وقفی است این قنات 500 متر طول داشته و 19 هکتار اراضی زیر کشت دارد.

  قنات خیرآباد :
  مدار گردش این قنات بر 15 سبانه روز بوده که جمعا 1800 سهم است و 240 سهم آن اوقافی است . متاسفانه این قنات سال ها است که خشکیده و اراضی آن مسکونی شده است .

  قنات شهابی :
  گردش مدار این قنات بر 14 شبانه روز و هر شبانه روز 120 سهم و 420 سهم آن وقفی طول آن 4300 متر و اراضی زیر کشت 55هکتار است.

  قنات قدی :
  قنات قدی مدارش 12 شبانه روز و با 1152 سهم که 5/301 سهم وقفی است این قنات 5000 متر طول  داشته و 60 هکتار زیر کشت دارد.

  قنات بغدادی:
  گردش بر 15 شبانه روز با 1800 سهم که 60 سهم آن وقفی بوده این قنات متاسفانه خشکیده و اراضی آن مسکونی شده است.

  قنات ابوالخیری :
  این قنات یکی از قدیمی ترین و پرآب ترین قناتها بوده که 8 کیلومتر طول دارد و در مسیر 6 کیلومتری به دو شاخه تقسیم می شود. اراضی اطراف آرامگاه شیخ ابوالمفاخر از توابعه آن بوده و عمق مادر چاه به 50 متر می رسد. مدار گردش آب بر17 شبانه روز است و یک شبانه روزاز آن ابوذر جمهر قاینی که درآمدش صرف تعمیرو نگهداری آرامگاه می شود.

  قنات دستجرد:
  گردش مدار این قنات بر 12 شبانه روز و کل سهام 1440 مورد است. طول قنات 2900 متر و اراضی زیر کشت آن 50 هکتار می باشد.

  قنات زبر:
  این قنات با 5 کیلومتر طول 37  را مشروب می نماید مدار گردش آب بر 12 شبانه روز یا 1440 سهم است. که 30 سهم ازآن وقفی است.

  قنات کهناب:
  این قنات با مدار 12 شبانه روز و 3456 سهم که 1536 سهم آن وقفی بوده و درازای قنات به 2800 متر می رسد که 56 هکتار زیر کشت دارد.

  قنات علی آباد:
  که متاسفانه خشکیده است.

   

  لينكهاي جغرافیای طبیعی

   

   

   

   

   

   

   

   

  | تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

  Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
  Copyright © 2007