صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: شهر اسلام آباد


این شهر پس از زلزله سال 1347و تخریب منطقه با شکل گیری شرکت سهامی زراعی نیم بلوک پایین (شاه آباد 2)مکان یابی آن در این محل انجام شد و با مهاجرت جمعی از روستاهای صلایانی ،اسد آباد و گریمنج این آبادی شکل گرفت . شاه آباد 2 بعد از انقلاب به اسلام آباد تغییر نام یافت و در سال 1383 با ارتقاء به شهر بدلیل مشابهت اسمی در سایر نقاط به شهر نیم بلوک تغییر نام یافت . موقعیت شهر نیم بلوک در 59 درجه و 3دقیقه طول شرقی و 33درجه و 54 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد این شهر در فاصله 2 کیلئمتری از جاده اصلی قاین – گناباد ودر ارتفاع 1420متری سطح دریا با 5/1کیلومترمربع وسعت در 35 کیلومتر ی شمال شهر قاین و 140کیلومتر ی بیرجند قرار دئارد .
30هزار متر مربع از اراضی حواشی شهر زیر پوشش درختکاری و فضای سبز بوده که این امر در تلطیف هوا تاثیر بسزایی داشته است . تیپ شهر از نوع دشتی با مساکنی مجتمع و بافت جدید شطرنجی می باشد . شهر نیم بلوک از نظر کشاورزی یکی از مهمترین قطب های کشاورزی قاینات به شمار می آید این منطقه از نخستین مراکز می باشد که کشاورزی به کمک ابزار و تکنولوژی مدرن درآن رایج و سازمانها و نهادهای مدرنی همچون شرکت سهامی زراعی و مرکز خدمات کشاورزی در آنجا مستقر شدند. قبل از سال 1347 اسد آباد دارای 19 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق بود . این چاه ها عمدتا به خاندان علم و ملاکین بزرگ تعلق داشته که زیر نظر شرکت آبیاری قاینات وابسته به وزرات آب و برق بهره برداری می شد .
جمعیت این شهر در سال 1383 معادل 4233نفر در قالب    871خنوار بود . بررسی نرخ رشد جمعیت این شهر در دهه های گذشته نشان می دهد که درآن مهاجرت به که بابهره برداری  از تکنولوژی مدرن  چاههای عمیق و نیمه عمیق  و رشد فعالیت های جنبی درآن مهاجرت به خارج از آن آهنگ کندی داشته و با استقرار منابع  در آمدی کافی تمایل به مهاجرت کاهش و برای اغلب  خانوار ها شغل و درآمد نسبتا  کافی  مهیا شده است . اسلام آباد قبل از شهر شدن پرجمعیت  ترین  روستای شهرستان  قاینات بود .
شهر نیم بلوک یک شهر زراعی می باشد . کشاورزی آن متکی به چاههای  عمیق ونیمه عمیق  است . مشاغل فنی و جنسی مربوط به تاسیسات کشاورزی از قبیل رانندگی ،تعمیر کاری ،موتور بانی ،فعالیت های خدماتی ،آموزشی ،بهداشتی ،از دیر مشاغل این شهر می باشد اسلام آباد بیشترین تعداد کامیون را در روستاها بخود  اختصاص داده است . روستاهای واقع در حوزه نفوذ آن عبارتند از :اسد آباد شور ،بنرگ ،تبلان،خوگ، گریمنج ، دهشک ،گزدمون مرغزاران ،و نوغاب  حاجی آباد

 

لينكهاي جغرافیای انسانی

| تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
Copyright © 2007