صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: قاين در كتب


 • قاين و قهستان در كتاب نزهه القلوب حمدالله بن مستوفي (730 هجري )

 • قهستان 16 ولايت است از جمله : ترشيز ، تون جنابذ تنخه دشت بياض بيرجند خوسف شاخن خور زيركوه طبس مسينا طبس گيلكي قاين درح ني بند و شهر تون و قاين و خوسف وجنابد از معظما بلاد آنست
  قاين از اقاليم چهارم است كه طولش از جزاير خالدات محك و عرض آن از خط استوالح م مي باشد از قاين به هرولايت از قهستان غير ازترشيز و طبس گيلكي بيست فرسنگ است هواي معتدل دارد و حاصلش غله ميوه وزعفران است اكثر مردم آن شهر سپاهي هستند زيركوه ولايتي است كه در قاين قرار دارد سه قصبه وجود دارد اسند اشير و شارخت گويند در اين ولايت پنبه و غله و ابريشم و انگور بسيار مي باشد.

   

 • قاين و قهستان در كتاب حافظ ابرو جغرافياي تاريخي خراسان 830 هـ ق

 • ولايت قهستان عريض و طويل است دور آن قريب صد فرسخ زيادت باشد شرقي آن ولايت خواف است و غربي آن بياباني است غرب آن فارس و كرمان و شمال آن اعمال آن نيشابور و سبزوار است جنوب سيستان وكرمان.
  قاين شهري قديمي است و عمارت عالي درآن جا بوده و قلعه محكم دارد قصبه بزرگ قهستان يكي قاين و است و قراي مشهور آن اين است:
  1- قریه اسپشاد 2- قریه برزناباد 3- قریه نفبه 4- قریه فیروز اباد 5- قریه طژرود 6- قریه مسح حرب 7- قریه ژاهک 8- قریه ماوک 9- قریه برشک10- قریه ورزق11- قریه ریشت12- قریه عمر اباد13- قریه گرمک14- قریه نیک15- قریه اعر بربول16- قریه تیغاب17- قریه بکدنه18- قریه مسکان19- قریه حرمنه و ... . و غیر از اینها قهستان مزرع بسیار دارد.

   

 • قاين و قهستان در كتاب بستان السياحه ملازين العابدين (عارف شيرواني ):

 • ایشان قائن را ندیده موصوف و تحدید قهستان را از نزهه القلوب حمد الله مستوفی برداشته می نویسد:
  ولایت قهستان ولایتی است مشتمل بر بلاد عظیمه  و قصبات قدیمه و نواحی دلگشا و قرای بهجت اقرا اغلب آنها از اقلیم سیم و بعضی از اقلیم چهارم است. آبش از قنوات و هوای اکثر بلادش مسرت رایت است و بعضی حاره و ناسازگارو محدود است.به ولایت هرات و سیستان و خراسان و بیابانات لوت و گویند قهستان نه از خراسان است بلکه از مضافات آنست.

   

 • قاین در سفرنامه خراسان و کرمان غلامحسین افضل الملک:

 • وی از ناصر خسرو نقل میکند:بیست و سوم شهر ربیع الاخر بشهر قاین رسیدم از تون تا آنجا 18 فرسنگ میدارند اما کاروان به چهار روز تواند شدن که فرسنگها گران است.(انتهی).
  عبارت ناصر خسرو تمام شد و کنون باز از خود گویم آن روز که ناصر خسرو این شهر را دیده است آبادتر از این بوده است که من میبینم.

   

 • قاین در کتاب بهارستان مرحوم آیتی:

 • قاین شهری است که حدود هفت هزار نفر جمعیت دارد و محصول عمده اش زغفران است و سوری محکم و مسجدی با شکوه دارد که ایوانش بغایت رفیع و بنیانش منیع است. در زمان سابق دارالملک قهستان بوده و مدرسه جعفریه قاین مرکز عده ای از علمای نامی بوده و فضلای عالی مقام تربیت کرده است. مدفن ابوالمفاخر محمد بنالحسن المنصور مرشد سنایی غزنوی در کنار این شهر و مدفن ابوذر جمهر قاینی در نزدیکی آن در دامنه کوهی واقع است. اولی مشهور به ابوالخیری و دومی معروف به ابوذری است.

   

  لينكهاي جغرافیای تاریخی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  | تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

  Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
  Copyright © 2007