صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: قاين قبل از اسلام


اولين باري كه از قهستان بعنوان يك ايالت ياد مي شود دوره فرمانروايي پنجمين پادشاه پيشداديان است پيشداديان اولين گروه پادشاهان كره زمين بودند كه مورخين تعدادشان را ده نفر دانسته اند.
عهد كيانيان : وقتي كيخسرو آخرين پادشاه كيانيان بر توران پيروز شد قهستان را به گودرز داد انتخاب گودرز به فرمانروايي قهستان به دليل وابستگي وي با خاندان  قارنيان قاينات بود
دوره هخامنشيان : برخي مستشرقين از جمله دكتر بلو قلعه كوه قاين  را شهر آرتا گونا يا همان كاخ تابستاني سلاطين ايران دانسته اند كه هنوز آثارش موجود است .
سال 77 ميلادي : به موجب سند تاريخي كه در جمادي الثاني 985 هجري كه در آن راجع به قنات فرخ آباد نوشته شده قبل از اين تاريخ به هزار و پانصد سال قبل قنات فرخ آباد بلده قاين جاري شده و هشت هزار سري آبادان در بلده و چهار طاحوه بر آن قنات مذكور داير بوده است .
دوره سلوكيان : در عصر داريوش سوم (( 328 قبل از ميلاد )) حدود 13 هزار نفر از مدافعان شهر قاين به فرماندهي ساتي برزن در مقابل لشكر انبوه اسكندر ايستادگي كردند اسكندر پس از پايان ماجراي ساتي برزن از راه زيركوه و افين و درخش به طبس مسينا رفت و از آنجا به زابلستان حمله كرد تاريخ ده هزار ساله ايران مي نويسدقهستان طي سالهاي 330 تا 323 پيش از ميلاد به مدت 7 سال زير نظر شخص اسكندر و به فرماندهي يكي از بستگانش بنام ابطحش رومي حاكم قاين اداره مي شد وي در قاين به قتل رسيد.
دوره اشكانيان : با كشته شدن ابطحش در قاين ، انقلاب بر عليه سلوكيان توسط اشك بن دارا در قاين آغاز شد و پس از آن ساير شهرهاي قهستان از حكومت سلوكي ها خارج شوند كه اين موضوع بيانگر عمران و آبادي شهر قاين در آن زمان است .
دوره ساسانيان : در تقسيمات دوره ساسانيان قهستان جزوپادكس نيمه مستقل خراسان بوده است ولايت قهستان در دوره پارتها جزء سرزمين مرد خيزخراسان بزرگ بود سوفراي قارني از سپهبدان زمان پادشاهي قباد بر سر تا سر قهستان تا سيستان فرمانروائي داشته است .

 

لينكهاي جغرافیای تاریخی

 

 

 

 

 

| تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
Copyright © 2007