صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

 

 

 • میل ورزش

 • افزاری است چوبی و کله قندی شکل و توپر، ته گرد و همواراست، در بالای آن دسته ای به درازای پانزده سانتیمتر فرو برده اند. وزن هر میل از پنج کیلو تا چهل کیلو گرم است.
  پیشکسوتان ورزش باستانی بر این باورند که در ابتدا گرز را به زورخانه آوردند ولی به مرور زمان میل جای گرز را گرفت.

   

   

   
 • کباده

 • افزاریست آهنی مانند کمان و سراسر تنه آن از آهن است و درمیانش "جا دستی" دارد. در ازای آن نزدیک به 110 تا 130 سانتیمتر است. چله کباده از زنجیر و تعداد حلقه های آن معمولا شانزده عدد است. در هر حلقه زنجیر شش پولک آهنی وجود دارد. در میان این چله یک میله آهنی کوتاه به منظور "جا دستی" دو قسمت حلقه ها را به هم متصل کرده است. وزن کباده معمولا از ده کیلو گرم میباشد، گاهی نیز کباده سنگینتر و سبک تر هم می سازند و به کار می برند. کباده های سبک اصولا برای تازه کارها و سنگین برای باستانیکاران سابقه دار و پیشکسوتها ساخته میشود.

   

   
 • سنگ

 • سنگ را امروزه از دو تخته الوار جنگلی می سازند و یک بر آن هلالی است. درازای سنگ یکمتر و پهنای آن هفتاد سانتی متر است. در میان سنگ سوراخی است که در آن دستگیره ای گذاشته اند و روی آنرا با نمد پوشانده تا دست سنگ گیرنده را زخم نکند، وزن هر دو سنگ تقریبا از چهل کیلوگرم تا صد کیلوگرم است. برخی براین عقیده اند که سنگ نماد همان سپری است که سرداران در جنگها برای دفاع از تیر دشمن با خود حمل میکردند، سنگی که در زورخانه ها مرسوم بوده است در آغاز از سنگ ساخته میشد. سنگ را در قدیم "سنگ زور" و "سنگ نعل" هم می نامیدند.
  در فرهنگ فارسی وضع ساختمان "سنگ زور" و "سنگ نعل" یکسان وجنس هر دو را از چوب نوشته اند.

   

   
 • میل بازی

 • بسان میل ورزش است ولی دسته اش بلندتر از دسته میل ورزش و وزنش کمت از آن است تا در هنگام بازی و پرتاب کردنش بهوا ، گرفتنش آسان باشد. وزن هر میل بازی از چهار تا شش کیلو گرم بیشتر نیست.

   

   
 • تخت شنا

 • چوبی است همواره به درازای هفتاد و پهنای هفت و ستبری دوسانتیمتر و گاهی در اندازه های کوچکتر و بزرگتر هم ساخته میخکوب شده است.

   

   
 • ضرب

 • ضرب زورخانه تنبکی است بزرگ، که بدنه آن از خاک رس، در کارگاههای سفالگری ساخته میشود و پوست آن معمولا از پوست آهو میباشد.
  نواختن ضرب فقط به وسیله دست انجام میگیرد و از کارهای بسیار سخت و دشوار بشمار میرود. اکثرا کف دست مرشدها بخاطر نواختن ضرب، پینه می بندد وبرای اینکه صدای ضرب رساتر درآید، هنگام نواختن ضرب، انگشتانه ای از پیه به نوک انگشت های دست می گذارند.

   

   
 • زنگ

 • یکی از ابزارهای مرشد است که برای علامت اخطار به احترام واردین و خارج شوندگان، بکار می رود،شکل آن کاسه ایست که بطور وارونه به زنجیری آویخته شده است، درمیان آن منگوله فلزی قرار دارد. جنس زنگ در گذشته از پولاد آبدیده ساخته میشد ولی امروز اکثر از آلیاژ هفت جوش یا برنج می سازند.

   

   

   

  لینکهای معتبر

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  | تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

  Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
  Copyright © 2007