صفحه در حال بارگذاري ....
اطلاعاتي درباره سايت جغرافياي انساني قاين جغرافياي فرهنگي قاين جاذبه هاي توريستي قاين تاريخچه قاين جغرافياي طبيعي قاين بازگشت به صفحه اصلي سايت

: سخن طراح


ما در عصري زندگي مي كنيم كه شناخت وتكنولوژي حرف اول را مي زند، بهتر است بگوييم بيشترين شناخت در اين عصراز طريق تكنولوژي برتر، يعني كامپيوتر و فرآورده هاي عظيم آن اينترنت صورت مي گيرد.بنابراين هر شخص براي توسعه تفكر،ايده و . . . بايد حتماً به سراغ اينترنت برود، زيرا اينترنت دريچه اي به جهان و هر شخص با ارتباط شخصي خود با اينترنت به جهان مرتبط شده در راستاي اين تفكرو ديگر اينكه يكي از سه صنعت برتردر جهان يعني صنعت جهانگردي كه مي رود برترين صنعت دنيا شود، مد نظر ما بوده است.
جهانگردي صنعتي است كه اگر شناختي برآن بيابيم خواهيم فهميد كه اين صنعت بسيار گسترده و مفيد است.در ايران به اين صنعت بايد بسيار توجه نمود زيرا كه ايران از نظر جاذبه هاي جهانگردي و توريستي جزء ده كشور اول جهان است اما از نظر جذب جهانگرد جزء ده كشور آخر جهان است كه اين وظيفه همه ماست كه از اين صنعت به خوبي استفاده كنيم و از هدر رفتن سرمايه كشور جلوگيري كنيم.
بنابراين ما شهروندان قايني براي قايني آباد و سربلند بايد نهايت سعي و تلاش خود رابكنيم و ما هم به عنوان عضو كوچكي از خانواده شما به طراحي اين سايت پرداخته تا بدين وسيله شهر عزيزمان را به تمام جهانيان بشناسانيم. همچنين از كليه كساني كه ما را در اين امر ياري كرده اند كمال تشكر را داريم. در پايان از تمام افرادي كه به طريقي مي توانندما را در بهتر سوق دادن اين راه ياري دهند كمك مي طلبيم.

 

درباره ما

 

 

 

 

 

| تاريخچه | زعفران | زرشك | قلعه كوه | ابوذر | مسجد جامع | ابوالمفاخر | قاين 86| يادگار قديم | درباره ما |

Send mail to ghahraman co with questions or comments about this web site.
Copyright © 2007